თავფურცელი

aboutProject

პროექტის შესახებ

Burger menu icon
Maswavleblis gzamkvlevi logo

მასწავლებლის
გზამკვლევი

aboutProject

პროექტის შესახებ

სავარჯიშოები, საგანმანათლებლო რესურსები, მასწავლებლებლის გზამკვლევი: სოფიკო მეხაშიშვილი;

პროექტის კონსულტანტი: გიორგი ლომსაძე;

ტექსტის რედაქტორი: თამარ კალხიტაშვილი;

საბავშვო მოთხრობების ტექსტი და დიზაინი: სანდრო ასათიანი;

ფროტენდ დეველოპერების ხელმძღვანელი: გიგა ხუნდაძე, ლუკა ბლიაძე, მინდია არაბული;

ფროტენდ დეველოპერები: ლუკა ბუცხრიკიძე, გიორგი ბერიკაშვილი, ზურაბ ადანაია, თეკლა გოგუა;

პროექტის მენეჯერი: გურამ აბრამიშვილი, მარაიმ ყაზაიშვილი;

მოემზადე: ამ განყოფილებაშია განთავსებული მოკლე ტექსტი, ასევე თემასთან დაკავშირებული კითხვები, რომელიც გააცნობს მოსწავლეს ძირითად თემას, საკითხს;

წაიკითხე: ამ განყოფილებაში განთავსებული იქნება მოკლე მოთხრობა;

უპასუხე: მას შემდეგ რაც ბაშვები მოთხრობაში მოცემულ საკითხებს გაეცნობიან მასწავლებლელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით კითხვა პასუხის რეჟიმში იმუშავებს. ძირითადი კითხვები ამ განყოფილებაში იქნება მოცემული;

შეავსე: ამ განყოფილებაში სამი ინტერაქტიული დავალება იქნება მოცემული;

შექმენი: ბოლო განყოფილებაში მოსწავლეს თემასთან დაკავშირებული პროექტი ექნება შესაქმნელი, რომელიც მოსწავლეს სხვადასხვა, მათ შორის შემოქმედებითი უნარების განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. მასწავლებელს შეეძლება რესურსზე პროექტორის დახმარებით მთელ კლასთან ერთად იმუშაოს , მოსწავლეებს საშუალება მისცეს ინდივიდუალლურად იმუშაონ რესურსზე, ან ელექტრონული რესურსის ცალკეული დავალების დასაბეჭდი ვერსია ამობეჭდოს და მოსწავლეები ჯგუფურად ან ინდივიდუალურად ამუშაოს ნაბეჭდ ვერსიაზე.

თავფურცელი